O lékaři

MUDr. Ivo Porteš

Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně (nyní Masarykovy univerzity) v Brně všeobecný směr jsem studoval v letech 1982 - 1988. Promoval jsem v roce 1988.

Interní oddělení Nemocnice ve Svitavách (tehdy OUNZ) od r. 1988 do r. 1994. Zde jsem pracoval jako sekundární lékař, dále ambulantní lékař a lékař JIP a pak vedoucí JIP, konziliář pro chirurgické obory. Též jsem pracoval na obvodech při výpadcích obvodních lékařů, RZP. Dále jsem se podílel na rozvoji ultrazvukového pracoviště ve Svitavách.

V r. 1988/89 - roční vojenská základní služba převážně při tankovém pluku v Podbořanech.

V r. 1993 pobyt na privátní interní klinice Mússionsárztliches Institut Wúrzburg, Německo.

Od r. 1994 do r. 2000 nemocnice INMED s.r.o. ve Svitavách (interní a nefrologické centrum), kde jsem pracoval jako lékař v ambulanci interní a nefrologické, na lůžkovém odděleni, na dialýze a na ultrazvukovém pracovišti.

Od r. 2000 vlastní privátní ambulance - internista, kardiolog, praktik. Spolupráce s Nemocnicí ve Svitavách a s Nemocnicí v Poličce (služby na interním oddělení, LSPP, ultrazvuky).

Absolovovaná školení, kurzy, atestace:

1991 - Atestace z interního lékařství I. st.

1992 - Kurz a stáž ultrasonografie Brno

1993 - Stáž na privátní interní klinice Mússionsárztliches Institut Wúrzburg, Německo

1993 - Stáž a kurz invazivní sonografie, ILF

1994 - Kurz v echokardiografii IPVZ Brno

1996 - Specializační kurz z interního lékařství před atestací II. st. - IPVZ Praha

1996 - Atestace z interního lékařství II. st.

1997 - Kurz v kardiologii, srdeční selhání a transplantace IPVZ

1999 - Školení v technice a hodnocení Holterovského monitorováni ekg IPVZ Praha

1999 - Specializační kurz v oboru kardiologie IPVZ Praha

1999 - Atestace z kardiologie

2000 - Licenční zkouška z oboru praktického lékařství

2002 - Specializační kurz v oboru kardiologie IPVZ Praha

a dále kongresy, semináře, školení

 

Diplomy a osvědčení